Mediantrop

object349757056

Mediantrop broj 13

Nenad Jelesijević

Nenad JelesijevićNenad JelesijevićNenad Jelesijević je publicist na področjih sodobne scenske umetnosti, performansa, filma, interdisciplinarnih umetniških praks, arhitekture in oblikovanja. Doktoriral je iz filozofije in teorije vizualne kulture s tezo o kritični umetnini in simbolnem kapitalu, magistriral pa iz videa in novih medijev. Pri raziskovalnem delu se osredotoča na kritično umetnost. Občasno predava na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Pri zavodu za umetniško produkcijo in raziskovanje KITCH koordinira umetniške, izobraževalne in raziskovalne projekte (www.kitch.si) od leta 2006.

Nenad Jelesijević is a publicist at the fields of contemporary performing arts, performance, film, interdisciplinary artistic practices, architecture and design. He holds a PhD from Philosophy and Theory of Visual Culture with thesis on critical artwork and symbolic capital, and an MA from Video and New Media. Critical art is in in his research focus. He occasionally lectures at the Faculty of Social Sciences in Ljubljana. He has been coordinating art, educational and research projects at KITCH—Institute for Art Production and Research since 2006 (www.kitch.si).

PRETHODNI BROJ: MEDIANTROP BROJ 12