Mediantrop

object349757056

Mediantrop broj 13

Milomir Mikan Marinović

Milomir Mikan Marinović i unuk ViktorMilomir Mikan Marinović i unuk ViktorMilomir Mikan Marinović (1947) pripada generaciji filmskih kritičara koja se pojavila početkom sedamdesetih i vrlo brzo preuzela poziciju koju su do tada držali predstavnici jugoslovenske "modern filmske kritike novog senzibiliteta" iz šezdesetih. Studirao je na Pravnom fakultetu i na odseku filmske režije Akademije za PFRTV u Beogradu i posle kraćeg rada u filmskoj produkcijii u pozorištu najveći deo svog profesionalnog angažmana provodi kao nameštenik Jugoslavija filma i Avala filma. Pored ovog primarnog "rada na filmu" Mikan je paralelno, pune dve decenije objavljivao filmske i televizijske kritike, eseje i filmsko-teorijske oglede u časopisima, na radiju i na televiziji. Jedan je odosnivača i stalnih članova redakcije časopisa "Filmograf" koji je pokrenut 1976. Od 1994. Marinović živi u Oklandu na Novom Zelandu gde radi kao srednjoškolski profesor.

Ove, 2015.godine, u izdanju Filmskog centra Srbije treba da se pojavi i njegova knjiga, pod naslovom "Češka škola u raljama soc-neorealizma".

PRETHODNI BROJ: MEDIANTROP BROJ 12