Mediantrop

object349757056

Mediantrop broj 13

Ana Kotevska

Ana KotevskaAna KotevskaPosle završenih studija na Katedri za muzikologiju FMU i Odseku za komparativnu književnost sa teorijom na Filološkom fakultetu BU, kao stipendista francuske vlade nakon trogodišnjih studija brani tezu iz oblasti muzičke estetike na Univerzitetu Sorbonne – Paris I pod mentorstvom Vladimira Jankelevića.

Karijeru ostvaruje na različitim funkcijama kao urednik, muzički kritičar i radiofonski stvaralac Trećeg i Drugog programa Radio Beograda do 1994. kada je iz političkih razloga upućena na prinudni odmor. Do penzionisanja deluje kao direktor Muzičkog informativnog centra SOKOJ-a, rukovodilac Legata Josipa Slavenskog i izdavač Medjunarodnog časopisa za muziku ‚‚Novi zvuk''. Krajem 2012. izabrana je za predsednika Muzikološkog društva Srbije.

Od vremena studija paralelno intenzivno piše muzičke kritike i eseje (Student, Vidici, Borba, Politika, Književne novine, časopisi Treći program Beograda i Zagreba, Teatron, francuski časopis Scherzo...) i saradjuje sa pariskom radio stanicom France International. Muzikološke radove, pretežno iz oblasti francuske muzike kraja 19. i početka 20. veka, srpske savremene muzike i muzike Zapadne Afrike, objavljuje u časopisu 'Novi Zvuk' čiji je član redakcije od osnivanja i na različitim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Bila je umetnički direktor i selektor muzičkog programa Grada teatra Budva i Medjunarodne tribine kompozitora u Beogradu. Koautor je knjige intervjua KonTakt (Čigoja, Beograd, 1998).

Dobitnik je nagrade medjunarodnog takmičenja za mlade muzičke kritičare u Parizu i više nagrada za radiofonsko stvaralaštvo.

PRETHODNI BROJ: MEDIANTROP BROJ 12