Марија Ненадић

Marija NenadićMarija NenadićМарија Ненадић рођена 1986. године у Зрењанину, живи у Букурешту (Румунија). Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду – Катедра за румунистику где је и мастерирала на Румунској књижевности. На Универзитету у Букурешту дипломирала на Факултету за књижевност – Светску компаративну књижевност и на Факултету за стране језике – Енглески језик и књижевност- америчке студије а на истом универзитету мастерирала Књижевну комуникологију југоисточне Европе. На Фалутету за књижевност Универзитета Букурешт докторирала 2014. године са тезом „Књижевност на периферији. Авангарда у Србији и Румунији између два рата" под менторством академика Еуген Симиона.

Објавила три књиге превода и књигу „Утицај Шопенхауера на Еминескуово дело".

Ради у Академији Румуније.