Jela Krečič

Jela KrečičJela KrečičJela Krečič je leta 2002 diplomirala je iz manifestov slovenskih zgodovinskih avantgard na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala je iz filozofije z diseratcijo Filozofija, fantazma, film leta 2009 pod mentorstvom Mladena Dolarja na Filozofski fakulteti. Dobrih deset let piše za časopis Delo. V zadnjih letih je so-uredila zbornika Proti koncu o TV serijah in Lubitsch Can's Wait o Ernstu Lubitschu.