Mediantrop

object349757056

Mediantrop broj 13

Hrvoje Turković

Hrvoje TurkovićHrvoje TurkovićHrvoje Turković (Zagreb, 4. XI. 1943.) je diplomirao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1972.), magistrirao iz filmskih studija na New York Universityju kao Fulbrightov stipendista (1976.), a na Filozofskom fakultetu doktorirao filmskoteorijskom tezom (1991). Od 1965. djeluje kao kritičar i esejista, urednik u više časopisa (najdulje u Hrvatskom filmskom ljetopisu, od 1995.), a od 1977.-2009., bio je nastavnik na Akademiji dramske umjetnosti (danas u mirovini, kao redovni profesor). Bio je polazni voditelj Multimedijskog centra Studentskog centra u Zagrebu (MM centra; 1976-77.), polazni predsjednik Hrvatskog društva filmskih kritičara (1992-94.), a od 1998. predsjednik je Hrvatskog filmskog saveza. Bio urednikom i suradnikom za filmsku teoriju u Filmskoj enciklopediji 1-2 (1985/1990), suradnikom u Filmskom leksikonu (2003.) te voditeljem je znanstvenog projekta Filmski enciklopedijski rječnik (od 2008), glavni urednik izdanja u radu (Leksikografski zavod Miroslav Krleža). Objavio je preko 700 članaka o filmu, televiziji i kulturnim problemima u novinama, časopisima, katalozima, na radiju, u zbornicima te 13 knjiga.

Objavio sljedeće knjige: Filmska opredjeljenja, 1985; Metafilmologija, strukturalizam, semiotika, 1986; Razumijevanje filma, 1988; Teorija filma, 1995/2002/2012; Umijeće filma, 1996; Suvremeni film, Znanje, 1999; Razumijevanje perspektive, 2002; Hrvatska kinematografija 1991-2002 (u koautorstvu s Vjekoslavom Majcenom), 2003; Film: zabava, žanr, stil, 2005; Narav televizije, 2008; Retoričke regulacije, 2008; Nacrt filmske genologije, 2010; Život izmišljotina, 2012.

Izbor iz ukupne znanstvene bibliografije:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=99715, https://unizg.academia.edu/HrvojeTurkovic

PRETHODNI BROJ: MEDIANTROP BROJ 12