Mediantrop

object349757056

Mediantrop broj 13

Sonja Leboš

Sonja LebošSonja LebošSonja Leboš (Zagreb, 1967), kandidatkinja za naslov doktora znanosti na Sveučilištu u Zadru (radni naslov: Grad na filmu, film u gradu), etnologinja i kult.antropologinja te hispanistica (FF u Zagrebu), ekspert za kulturni turizam (Sveučilište u Bolonji) i likovni pedagog (Freie Hochschule Stuttgart, 1997), oblikuje brojne edukativne, umjetničke i urbano-istraživačke programe, radionice i projekte od 1992. god. Urednica je izdanja prijevoda Brune Latoura 'Nikad nismo bili moderni. Ogled iz simetrične antropologije' (2003), u izdanju Arkzina i UIII-a, podrška Ministarstva za kulturu RH, Centre du livre, Francuska, Soros Zaklade Hrvatska, Ministarstva za znanost i obrazovanje RH. Objavljivala u časopisima Čovjek i prostor, Pangea te za HRT, u stručnim (peer-reviewed) časopisima na hrvatskom (Etnološka tribina, Studia Ethnologica), engleskom (bolonjska teza Grad kao produkt u cijelosti je objavljena u dvojezičnom španjolskom stručnom časopisu Los Pasos) i njemačkom jeziku (Raum: Konzepte. Stadt als Dialog, Struktur als Model, 2008). Od 2014. godine predaje na Ženskim studijima, kolegij pod naslovom Žena u gradu, grad na filmu.


Kao voditelj programa urbane kulture Prostor identiteta, prostor interakcije, prostor promjene (podrška Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i šport 2006, 2007, 2008, 2009), te njegov idejni tvorac (2005), koji je u 2010. godini rezultirao istoimenom pulikacijom (ur.: Dafne Berc i Sonja Leboš), pokreće prvo interdisciplinarno istraživanje jedne gradske četvrti.
Urednica je publikacije Mnemosyne: Theatre of Memories (2010), svojevrsnog zbornika interdisciplinarnih razmatranja kultura sjećanja, knjige Bojana Mucka Ispražnjeno u povratu /prilog etnografiji praznine/ (2012), te ko-urednica izdanja Urbana slikovnica I – Fedor Kritovac (2011). Suosnivačica je radne grupe 1% za umjetnost, koja za cilj ima iznalaženje movih modela podrške umjetnosti u javnom prostoru. Njene aktivnosti kreću se u području kulturalnih studija, obrazovanja u kulturi i umjetnosti, vizualne i urbane antropologije te analize diskursa, a djelovanje u području javnog kulturnog rada na međama narativnog urbanizma, studija performativnosti svakidašnjice, filma i novih medija.
Sonja Leboš osnovala je Udrugu za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja 2002.god. od kada ista djeluje u području intermedijacije, povezujući kulturne teorije i prakse na različitim projektima, istražujući ulogu institucija u javnom i nevladinom sektoru, kao i vox populi in situ, te stvarajući interdisciplinarne metode i platforme koje se bave artikulacijom kompleksnih kulturoloških, humanističkih, društvenih, etičkih, estetskih i ekoloških pitanja.
Majka jednog djeteta.

PRETHODNI BROJ: MEDIANTROP BROJ 12