Mediantrop

object349757056

Mediantrop broj 13

Mr Marija Aleksandrović

Marija AleksandrovićMarija Aleksandrović

Marija Aleksandrović (1972, Novi Sad), gatisarda master po Filozofsko fakulteto ando Novi Sad. Lil savo ramosarda pe master si: "Purane thaj neve rromane đilja ande Vojvodina". Sas pe but seminarja ande save sas pučipe pale rromani čhib. Averenca ramosarda but e publikacije pale romani kultura. Ćerel bući sar sikamni pale romani čhib, pe Uči škola pale sikavipe vinajengo "Mihailo Palov" ande Vršco.

*   *   *

Mr Marija Aleksandrović (1972) rođena je u Novom Sadu. Stepen magistra nauka stekla je odbranivši magistarski rad „Romsko epsko-lirske pesme: starija i nova beleženja” (2010) na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Zaposlena je na Visokoj školi za obrazovanja vaspitača „Mihailo Palov” u Vršcu gde predaje romski jezik i književnost. Učestvovala je na mnogobrojnim seminarima koji se tiču romskog jezika i kulture. Objavila je knjigu „Bacila sam jabuku u peć,  Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad 2012.

Članica je Komisije za proučavanje života i običaja Roma Srpske akademije nauka i umetnosti. Oblast interesovanja, romski jezik i usmena romska književnost.

PRETHODNI BROJ: MEDIANTROP BROJ 12