Greg DeCuir

Greg DeCuir Greg DeCuir Greg de Cuir, Jr je doktorirao na Fakultetu dramskih umetnosti u 2012. Napisao je knjiga "Jugoslovenski crni talas" u 2011 (Beograd: Filmski centar Srbije). Radi kao selektor za Alternative Film/Video u Beogradu i kao odgovorni urednik za casopis NECSUS (Amsterdam University Press).