Mediantrop

object349757056

Mediantrop broj 13

Neđo Osman

Kratka Biografija na srpskom
Neđo Osman je rodjen u Skoplju, Makedonija. Diplomirao je Glumu na Filmskoj i Pozorišnoj Akademiji u Novom Sadu  u klasi profesora Radeta Šerbedžije. Glumačku karijeru započeo u romskom Teatru Phralipe iz Skoplja. Već prije i tokom studija bio je angažiran na sceni Narodnog pozorišta u Subotici/KPGT, na sceni Novosadskog Pozorišta. Gostovao je na sceni Jugoslovenskog dramskog poszorišta u Beogradu, na sceni Novosadskog Pozorišta. Igrao je glavne uloge u mnogim klasičnim i modernim dramama, i za to je dobivao mnoge superlativne kritike kao i brojne nagrade:

Nagrade:

Zlatan Lovorov venac za ulogu Leonarda u predstavi Krvava Svadba F.G.Lorke  na Festivalu MES u Sarajevu 1991, za glavnu ulogu u predstavi Anita Berber na  Vojvodjanskim Susretima 1997, 2003 dobio je nagradu Jul Briner za reziju predstave  Medeja H.Müllera i kao romski glumac. Nakon izbijanja rata na Balkanu, dosao je kao clan ansambla Teatra Phralipe u Mülheim an der Ruhr u Nemačku,  gde je ako glavni glumac Teatra Phralipe dobivao superlativne kritike za sve svoje uloge u važnim teatarskim časopisima Theater Heute,Deutsche Bühne, Theater der Zeit te u novinama kao sto su Frankfurter Allgemeine, Frankfurter Rundschau, Süddeutsche Zeitung itd.

Među važnijim ulogama iz tog vremena pamti se njegov Othello (W.Shakespeare),Orestu Eumendidama (Eshilos), Blaubart (Bela Balasz), Ljubavnik u Saigonu ( M.Duras), Sebastian u Aniti Berber. U Teatru Phralipe, pamte se njegove uloge: Leonarda u Krvavoj Svadbi ( F.G.Lorka),  Romea u Romeo i Juliji ( (W.Shakespeare), Othella u Othellu (W.Shakespeare) , kao i Kreonta u Edipu (Sofokles) Marat Sadu ( P.Weis)...

Od 1995 je zajedno sa Nadom Kokotovic osnivac, umjetnicki direktor , reziser i glumac u  Teatar TKO - Koreodrama / Romano Teatar Köln Osman pored angazmana u Teatru TKO bio je angaziran i u njemackim gradskim teatrima u Dusseldorfu, Saarbrückenu, Frankfurtu na Majni , Nordhausenu, Kölnu, Nürnbergu..

Pored angažmana u teatrima i na filmu , Osman je i pesnik, i izdao je nekoliko knjiga poezije u Njemačkoj, Turskoj, Srbiji i Makedoniji. Već kao dječak je otkrio svoju strast za pisanjem , a njegova inspiracija su ulica, kvart u kojem žive romi, iskustva s ne Romima i ljubav kao izvor ljepote.

Neđo Osman je također angažirani socijalni radnik i Romski Medijator i učestvuje u raznim projektima za Rome u Kölnu  i Frankfurtu na Majni. Od 2000 do 2009 bio je urednik radija na romskom jeziku Radija Multikulti u Berlinu, a od 2002 uredjuje i vodi emisiju na romskom jeziku Radija Deutsche Welle u Bonn.

Harni biografija ano romanes
E Neđo Osman bijando 1958 ano foro Skopije/Mazedonia.  Agoringja studie phali filmsko vi teatarsko Akademija ko foro Novi Sad  ki klasa e profesori Rade Serbedjija.  E karijera cidingja sar artisto ano Romano Theatro Phralipe tharo foro Skopije,Jugoslavia .  E karijera bajrargja sar artisto ano theatro "Narodnog pozorišta" ani Subotica KPGT, kasa naklja vi sine ko but turneje ani sasti evropake vi lumnjake festivalora tharo Berlin dji e Mexsiko Sitiji. Sine artisto ano JGP-Jugoslavijako Theatro ano Beograd vi Novosadsko Pozoriste.

Kelgja sherutne role thari klasika dji e moderno drame, kote so lenge lilja bare gende nagrade/padakora sar e: Galbano Lovorosko venco ko festivali MES Sarajevo, e rolake Leonardo ko " Ratvalo Bijav" tharo F.G.Lorke ,  Vojvodjansko padako/nagrada sherutne rolake ki perfomansa "Anita Berber" e rolake Sebastijan thari Nada Kokotovic.  2003 bersh dingje oleske padako/nagrada Yul Brynner sar romane artistoske vi sar reziseri e perfomansake "Medeja" H.Müller.

Phalo so cidingja e maripa ano Balkan, reslo sar artisto tharo Teatro Phralipe ano Theatro Mülheim an der Ruhr ki Nemacko/Germanija. E Osmaneske sar sherutno artisto ano Teatro Phralipe e gazete hramosaren sine oleske superlativna kritike,  sa leskere rolenge ano gola germansko gazete sar e: Teatar Heute, Deutsche Bühne, Theater der Zeit, Frankfurter Allgemeine ,  Frankfurter Rundschau, Süddeutsche Zeitung vi but avera. E Osman ple rolenca,talentosa vi kelipaja motoven sine kaj si sar bari artistikani cheren savo tarel vi peravel e stereotipora ano sa e evropikane theatrora tharo Berlin , Bech, Pariz, Rim sar vi ko but evropikane festivalija.

Mashkar pendjarde vu shunde role djanepe leski rola: Othello (W.Shakespeare),Orest Eumendidora (Eshilos), Blaubart (Bela Balasz), Ljubavnik ko Saigon ( M.Duras), Sebastian ki Aniti Berber. Ano Teatro Phralipe, djanepe leske role: Leonardo ko Ratvale Bijava ( F.G.Lorka),  Romeo ko Romeo vi Julijia ( (W.Shakespeare), Othello ko Othello (W.Shakespeare) ,sar vi Kreont ko Edip (Sofokles) Marat Sadu ( P.Weis) vi avera..

Ano 1995 e khetanes e reziserkasa Nada Kokotvic vi e Osman ule artistikane direktorora vi reziserora ano Tetaro TKO ano Köln, savo sile duj droma, jekh si e Romano Teatro kote so e Osman barvarel e aktuelna romane teme, vi e dujto savo bajrarel e N.Kokotovic si e Koreodrama. E Osman trujal lesko angazmano ano Teatro TKO sine misafiri artisto ano Germansko sherutne foroskere Teatronde sar ano:  Dusseldorf, Saarbrücken, Frankfurt ano Majni, Nordhausen vi aver.

E Neđo Osman si autori hramosarel poetikake lila/pustika, leske pustika shaj arakenpe ani Germanija sar vi ano Horanipa,Srbija vi Makedonija, leske gilja si hramosarde ano gazete ani Hrvatsko, Bosna Hercegovinake, Kosovo vi averte.

E Neđo Osman si bershenca angazirimo sar socijalno djeno vi Mediatoro ano but projektora phalo Roma ano foro Köln vi Frankfurt ano Majni.  Tharo 2000 dji e 2009 e Osman sine redaktori e romane programosko ani romani chib ko Radio MukliKulti ano Berlin,  a tharo 2002 si redaktori vi moderatori ano Program Romanes ko Radio Deutche Welle ano Bonn.

PRETHODNI BROJ: MEDIANTROP BROJ 12