Mediantrop

object349757056

Mediantrop broj 13

Irina Subotić

irina suboticirina suboticIrina Subotić, istoričarka umetnosti, profesorka emerita, predaje na master programima Interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu. Bila kustos Muzeja savremene umetnosti (1965-1978) i Narodnog muzeja (1979-1995) u Beogradu. Doktorat Likovni krug časopisa Zenit 1921-1926 odbranila na Univerzitetu u Ljubljani.

Organizovala brojne izložbe avangardne i moderne umetnosti i učestvovala na mnogim kongresima i simpozijumima u zemlji i svetu. Glavna dela: Leonid Šejka 1972; Zenit i avangarda 20-tih godina (sa V. Golubović) 1983; Vladimir Veličković 1986; Na iskustvima memorije (sa G. Stanišić) 1994/5; Umetnost Ljubice Cuce Sokić 1995, 2012; Stojan Ćelić (sa I. Simeonović Ćelić) 1996; Milenko Šerban 1997; Olga Jančić (sa I. Simeonović Ćelić) 1997; Od avangarde do Arkadije 2000; Zenit 1921-1926 (sa V. Golubović) 2008; Milena Pavlović Barilli. Pro futuro. Teme, simboli, značenja i Vero Verius. Vreme, život, delo, 2010; Zenitism / Futurism: Similarities and Differences 2011; Nandor Glid (monografija), 2012; Marina Abramović - Beogradski period,- Mediantrop. Regionalni elektronski časopis za medije i kulturu. Br. 3, 2013 - Objavljeno 5. maja 2013: 

Član više nacionalnih i međunarodnih stručnih i nevladinih organizacija (AICA, ICOM, Europa Nostra, Evropa Nostra Srbija i dr.).

PRETHODNI BROJ: MEDIANTROP BROJ 12