Mediantrop

object349757056

Mediantrop broj 13

Pavel Gatajancu

Pavel GatajnacuPavel GatajnacuRođen je 1957. godine u selu Lokve San Mihai, Banat. Završava osnovnu školu u rodnom mestu i Srednju ekonomsku u Alibunaru, a fakultet Političkih nauka u Beogradu. Radio kao profesor u Alibunaru i Vršcu. Od 1986. godine prešao u Novi Sad gde je radio kao analitičar u Pokrajinskom komitetu Saveza komunista Vojvodine. Zaposlio se u Radio Novom Sadu 1990. godine kao urednik emisije iz kulture na rumunskom jeziku, a zamenik odgovornog urednika za kulturu postaje 2003. godine.

Između 1990. i 1994. godine osnivač je i prvi predsednik zajednice Rumuna u Jugoslaviji. Bavi se književnim radom od 1972. godine u časopisu Tribina mladih u Novom Sadu. Prvu knjigu pesdama na srpskom jeziku Odsutno vreme objavljuje 1976. u Beogradu. Objavio sledeće knjige poezije: Odsutno vreme 1976; Odbrojana zmija, 1984; Rađanje proze, 1986; Pesme, 1987; Kalibar revolvera; 1991; Dresiranje lovačkih pasa, 1997; Nesnivani snovi, 1999; Sizifovo rame, 2001; Made in Banat, 2002; Iz zemlje Šabanije, 2006. Godine, Anarhija sa pauzom za čaj, 2011 godine, Hotel Balcan, 2012. Objavljene knjige proza: Atentat na javni red, 1995; Balastologija, 2005. godine. Objavio je nekoliko knjiga iz publicistike, bavio se art performansom, snimio je i nekoliko CDa. Zastupljen je u nekoliko antologija poezije u Rumuniji i Srbiji. Takođe, objavio je nekoliko izbora iz svog stvaralaštva. Pesme su mu prevođene na srpski, mađarski, slovački, rusinski, slovenački, francuski i nemački jezik. Osnivač je časopisa na rumunskom i nemačkom jeziku. Nagrađivan je na festivalu Eminesku, Putna Sučava, 1993; ETHOS Jaši, Rumunija 1995; Libertatea, Pančevo, kratka proza 1995; EMIA, poezija, Deva 2002; Mihail Eminesku, Trgovište 2004; Specijalna nagrada Đorđe Košbuk. Bistrica 2005; Religiozna poezija, Temišvar 2005. godine i Harababura-Tudor Argezi, Bukurešt 2006. godine.

PRETHODNI BROJ: MEDIANTROP BROJ 12