Mediantrop

object349757056

Mediantrop broj 13

dr Olga Zirojević

Olga ZirojevićOlga ZirojevićRođena 15. maja 1934. godine u Pančevu. Tu je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala 1957. na Filozofskom fakultetu u Beogradu, grupa za istoriju. Godinu dana radila (honorarno) na sređivanju turske arhivske građe u Arhivu Beograda. U vremenu od 1958. do 1960. završila postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, grupa za istoriju i grupa za orijentalistiku (magistarski rad: Jedan vek turske vladavine u Slankamenu (1521-1621)).

Radila u Istorijskom institutu od jula 1962. do novembra 2001.godine. Odbranila doktorsku disertaciju Carigradski drum od Beograda do Sofije (1459-1600) na Filozofskom fakultetu u Beogradu juna 1967. godine. Tema kojom se bavi: turski period nacionalne istorije od XV do XVIII veka. Na studijskim istraživanjima boravila u Bugarskoj, Turskoj, Nemačkoj, Austriji, Francuskoj i Mađarskoj. Radovi prevođeni na više jezika. Učestvovala na nekoliko desetina naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.

PRETHODNI BROJ: MEDIANTROP BROJ 12