Mediantrop

object349757056

Mediantrop broj 13

Биљана Тануровска Ќулавковски

Биљана Тануровска ЌулавковскиБиљана Тануровска ЌулавковскиБиљана Тануровска Ќулавковски, дипломиран историчар на уметност; магистрира културен менаџмент и културна политика на Универзитетот за уметности во Белград. Во моментот работи на докторската теза во областа на менаџментот и културна политика во современи изведувачки уметности, на Универзитетот за уметност во Белград. Завршува неколку истражувачки програми, како и специјализации.

 

Ко-основач на Локомотива- центар за нови иницијативи во уметноста и културата, менаџер на организацијата и програмски координатор. Таа е ко-основач и дел од управниот одбор на Номад Танц Академија, и Локомоушн фестивал за современ танц и перформанс. Менаџирала над триесетина интернационални проекти во полето на културата и уметноста, работи како предавач, консултант, продуцент, истражувач, куратор. Учествува на бројни конференции. Таа е ко-уредник на книгата „Кураторско преведување" издадена од Евро Балкан Прес, Скопје, и координатор на 18тиот број на списанието Теорија која хода - Танц и теорија/надополнета. Пишува и објавува стручни текстови во списанија и публикации, а од 2008 до 2010 беше ангажирана и како независен консултант во Европската фондација за култура.

* * * *

Biljana Tanurovska Kjulavkovski is cultural worker in the fields of contemporary arts and development of independent cultural scene in Macedonia and the Balkan Region. She is engaged on re-evaluation of the modes of artistic and cultural production and advocacy for redefinition of cultural policy in Macedonia and in the Balkans.

She is co-founder of Lokomotiva - Centre for New Initiatives in Arts and Culture (www.lokomotiva.org.mk) where she works as manager and co-programmer of dance and cultural policy projects. She is also co-founder of regional platform Nomad Dance Academy (www.nomaddanceacademy.org).

She has co-edited and coordinated several books, co-programmed summer schools, conferences, workshops, dance programmes, contemporary dance festival LocoMotion etc.

She holds BA at History of Art and Archaeology, MA in Interculturalism, Cultural Management and Cultural Policy at University of Arts in Belgrade, and at the moment she is PhD student on the Faculty of Drama in Belgrade.

She also attended different trainings and educational/research programmes such as European Diploma for project management (Marcel Hicter Foundation); Arts Link Fellowship program etc.&

 

PRETHODNI BROJ: MEDIANTROP BROJ 12