Mediantrop

object349757056

Mediantrop broj 13

Mr Marija Aleksandrović - Ромски језик у основним школама и факултетима у Србији

mr.Marija Aleksandrovićmr.Marija Aleksandrović1.1. Карактеристике ромског језика

Језици и народи са којима су живели Роми током векова, утицали су на знатне промене у ромском језику, који се мењао у односу на језик који је коришћен током боравка у Индији. Значајне промене су учињене у стварању нових речи и њиховим променама. Највеће промене су извршене у речнику, због великог броја страних речи укључених у ромски језик толико, да је сада веома тешко одредити које су оригиналне ромске речи. Због овог "Рромани чхиб" има мноштво дијалеката. Због различитости дијалекта одређене групе Рома се не могу споразумети.

Основне карактеристике ромског језика су:

1. 38 слова
2. Језик има осам падежа (аблатив-од кога-чега?)
3. Нема инфинитив
4. Чланови за мушки, женски и множину. Не постоји средњи род.
5. Аспирати КХ, ТХ, ПХ, ЋХ
6. Глас Рр
7. Именице могу бити у једнини и множини
8. Акценат обично пада на последњи слог .
9. Тип реченице на ромском језику је субјекат , глагол и објекат.

( Р. Ђурић: Стандардизацију ромског, Сарајево 2012; Р. Ђурић: Граматика ромског језика, Београд 2005).

R. Đurić: Standardizacija romskog jezika, Sarajevo 2012; R. Đurić: Gramatika romskog jezika, Beograd, 2005.R. Đurić: Standardizacija romskog jezika, Sarajevo 2012; R. Đurić: Gramatika romskog jezika, Beograd, 2005.

У Србији, Роми углавном користе два дијалекта, Гурбетски и Арлијски. Гурбетским дијалектом углавном говоре Роми у Војводини, док се Арлијски ромски говори на југу Србије и на Косову. Ове две групе Рома, различитог дијалекта, другачији су и у погледу религије, културе, начина живота и др. Све наведене карактеристике имају утицај на превођење како са ромског језика тако и на ромски језик.

1.2.Употреба ромског језика у школама, универзитетима и у медијима

1.2.1. Школски предмет "Ромски језик са елементима националне културе" у Војводини је у настави је још од 1996. године. Иницијатор увођења овог предмета је ромолог Трифун Димић, у то време председник Матице Рома. Данас, ромски језик са елементима националне културе одржава се у 20 школа у Војводини. Наставници ромског језика су завршили одговарајуће семинаре. Наставу слуша око 500 ученика од првог до осмог разреда у основним школама..
Проблеми који постоје у оквиру овог изборног предмета постоје од самог покретања наставе. Наиме, је по закону свака национална мањина има право да похађају наставу на матерњем језику, али у пракси је другачије. Када је у питању учење ромског језика, проблем је пре свега у чињеници да не постоји стручни кадар који би могао да води ове часове, такође не постоје адекватни уџбеници који се користе у настави; не постоји добра воља многих школа за покретање овенаставе. Сем тога, проблем лежи и у немотивисаности родитеља да дозволе деци да похађају наставу јер не придају важност неговању ромског језика, и на крају, не постоји политичка воља да се, уведе ромски језик у школе.

1.2.2. Када је у питању изучавање ромског језика на високим школама и факултетима, постоје примери добре праксе на Високој школи струковних студија "Михаило Палов" у Вршцу, где се већ пет година одржава настава на ромском језику за будуће васпитаче.
Студенти слушају наставу на ромском језику у оквиру предмета књижевности за децу, култура говора и др. Између осталог, баве се превод ом поезије за децу истакнутих српских песника. Преведени текстови се користе за рад са предшколском децом.Потешкоћа у настави јесте недостатак одговарајуће литературе на ромском језику. Ово је свакако један од приоритетних задатака државних институција које се баве издаваштвом. Ово је иначе, јединствен програм у региону, јер пружа могућност за подстицање младих да негују матерњи језик од предшколског узраста.
Постоји одређени напредак у проучавању ромског језика у свету и код нас, али је још увек потребно уложити више напора како ромске заједнице, тако и државних институција да би се ромски језик изучавао на факултетима у Србији.

1.2.3 Ромси језик у медијима је веома видљив. РТВ ромски програм, емитује преко петнаест година емисије на ромском језику. Ова чињеница је веома важна када је у питању превођење текстова на ромски језик. Новинари ромске редакције значајно утичу на превод текстова на ромски језик, тако да су новонастали одређени термини данас прихваћени у говору као стандардна форма. Медији имају значајан утицај на развој језика и његове стандардизације.

 

2. Ромски језик у свету

2.1 Роми су активно укључени у политику којом утичу на увођење ромског језика у школе и факултете. Данас се ромски језик учи на Универзитету у „Иналко" у Француској, Румунији, Мађарској, Италији, Хрватској, Македонији, Србији и др.

2.2. У Србији Национални савет ромске националне мањине усвојио је Одлуку о стандардизацији ромског језика у Србији 2013. године. Одлука је донета на основу предлога радне групе састављене од лингвиста и књижевника из Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Србије, Македоније, Црне Горе и Косова. Председавајући „ Групе за стандардизацију" био је проф. др Рајко Ђурић, професор на Високој школи струковних студија "Михаило Палов" у Вршцу.Одлука о стандардизацији ромског језика је неопходна како би се створила одговарајућа литература прилагођена студентима струковних студија, наставницима ромског језика у основним школама, као и за смернице приликом превођења стручне литературе из педагогије за васпитаче и учитеље ромског језика.

 

3. Закључак

3.1. Ромски језик се недавно почео користити у школама и факултетима што јесте проблем приликом превођења текстова

3.2. Медији на ромском језику значајно утичу на квалитет нашег превода стога треба више обратити пажње на обуку новинара приликом превођења

3.3. Обзиром да постоје судски тумачи за ромски језик, потребно је да се направи речник правне терминологије доступан за све преводиоце у региону.