Mediantrop

object349757056

Mediantrop broj 13

Mediantrop br. 9 - ''Hladnjača kaplje...''

Ne, niko nije napisao pesmu
Hladnjača puna ubijenih Albanaca
Tandrče stotinama kilometara
Usred dana i pola noći
Među autobusima i kolima hitne
Civili
Ne, niko nije napisao
Ubačeni u hladnjaču
Zatvoreni u Dunav
U dno zabijeni
Ne, niko nije napisao pesmu
Hladnjača izvučena iz reke
Kaplje, kaplje, kaplje
Kapi ljudske sluzi
I prikrivenog zločina
Kaplje, kaplje, kaplje
U televizijskom prizoru vrišteći mobil
Nezaustavljivo
Dobuje po tvom bilu nemilosrdno
Kapi iz hladnjače cure bezizgledno i više ne možeš
Da ne napišeš
Bar stih
I ne pomažu spominjanja Vukovara, Sarajeva, Srebrenice
Ljudi iz dunavske hladnjače dižu se do tvog tela
I tresu se u kapima prskovito
U tvoje lice
U tvoje lice
Ne očekujući više
Od javnog spomena

30. januar 2015.

 

"A Refrigerator Truck Dripping..."

 

No, no one has written a poem
A refrigerator truck full of murdered Albanians
Clanking for hundreds of kilometers
In broad daylight and at midnight
Among buses and ambulances
Civilians
No, no one has written
Dumped into a refrigerator truck
Shut in the Danube
Plunged to the bottom
No, no one has written a poem
The refrigerator truck hauled out of water
Dripping, dripping, dripping
Drops of human mucus
And concealed crime
Dripping, dripping, dripping
In a televised scene a mobile screaming
Unstoppably
Beating on your pulse mercilessly
Drops dripping hopelessly from the refrigerator truck and you can't
But write
A verse at least
It doesn't help to mention Vukovar, Sarajevo, Srebrenica
The people in the Danube refrigerator truck ascend to your body
And shake in drops spluttering
Into your face
Into your face
Expecting no more
Than a public mention

January 30, 2015

 

Zorica Jevremović MunitićZorica Jevremović MunitićPočetak Uvodnika za br.9... Ne, ovo nije uputstvo za nevine. Ovo je pesma. Da napišem uvodnik za br. 9, da, ali prvo za one koji poznaju moć kulture sećanja i koji neće biti iznenađeni što u uvodniku „Mediantropa" postavljam i svoju novu pesmu. Odsad ću u svakom uvodniku imati po jednu pesmu.

Da prigodni tekst za ovaj Uvodnik započinje pesmom čija je tematika sećanje na mučne tv prizore posredno je uticaj dva teksta Nikole Strašeka - „Nemam ništa osim riječi" i „Zašto čitam, zašto pišem". Po svojem senzibiletu, percepciji sveta, kritičkoj aparaturi, Nikola Strašek je naslednik Ranka Munitića u agramskoj okolici... Da se okrećemo Jugoistočnoj Evropi svedoče tekstovi o bugarskom stripu Zorana Stefanovića i doktorat odbranjen u Bukureštu Marije Nenadić na temu avangarde u Rumuniji i Srbiji izmađu dva rata. I sve izgleda moguće da „Mediantrop" postane uzoran regionalni časopis za kulturu. Tekstovi o slovenačkom filmu, o delu Francija Slaka iz pera njegove ćerke Hane, potvrda je brige o ličnom kao političkom, kulturološkom. Ne manje intrigantno za regiju su i dva teksta o događajima u beogradskom bioskopu „Zvezda". Hana Selimović je sve objasnila. Osvrt Milene Dragićević Šešić na odbranu doktorata Sezgina Boynika u Helsinkiju je kulturološki spomen člana komisije za odbranu doktorata, koliko i svedočenje o doktorantu. Sa Dubravkom Stojanović započinjemo sa odlomcima iz knjiga beogradskih istoričarki, u regiji dovoljno nepoznatih, a veoma važnih za ovaj deo sveta.

Skoro da je nemoguće izdvojiti izmedju tridesetak tekstova one koji zaslužuju ovaj osvrt - Radivoj Cvetićanin o Radomiru Konstatinoviću i Beketu, Ana Kotevska o radiofonskom stvaralaštvu Ivane Stefanović, likovni esej Ivanke Apostolove o humoru u likovnoj umetnosti savremene Makedonije, Sinan Gudžević sa tri teksta sa portala zagrebačkih „Novosti" koje izdaje Srpsko narodno vijeće, Boris Dežulović o zločinu u Štrpcima iz Slobodne Dalmacije, Miroslav Karić o gostovanju srpskih likovnih umetnika u Kanadi, Varja Đukić se javlja iz Podgorice sa tekstom o teatru bez granica, prenosimo ponovo tekst Jasmine Gavrankapetanović o opsadi Sarajeva pisanog za „Mediantrop" u nadi da će novopostavljeni komentari omogućiti čitaocima da iskažu svoje mišljenje, Milan Vlajčić je zastupljen sa svojih pet tekstova...

I ne usput, ističemo komjutersku estetiku Ane Isaković. Pogledajte kako je opremila poziv na predstavu Zlatka Pakovića „Ibzenov Neprijatelj naroda kao Brehtov poučni komad" u Centru za kulturnu dekontaminaciju.

Zorica Jevremović Munitić

Sadržaj:

1. RANKOVE ZAGREBAČKE ŠEZDESETE - Ranko Munitić, Ugovor o radu ''Zagreb film''

2. Nikola Strašek - Nemam ništa osim riječi

3. Zoran Stefanović - Preporod bugarskog stripa

4. Marija Nenadić - Literatura la periferije. Avangarda în Serbija şi Romania între cele două războaie.

5. Марија Ненадић - Књижевност на периферији. Авангарда у Србији и Румунији између два рата.

6. Dragomir Zupanc - ONO ŠTO NISMO ZABORAVILI IZ SLOVENAČKE KINEMATOGRAFIJE (I), Vesna

7. Hanna A.W. Slak - Franci Slak, lovilec trenutkov

8. Srđan Vučinić - Protejev rukopis

9. Dušica Žegarac - Ranko Munitić

10. Milan Vlajčić - Pet filmskih varijacija 

11. Jelena Paligorić - Tmina, diptih o devedesetim i budućnosti

12. Maja Bogojević - Adieu au langage

13. Hana Selimović - Dođite u bioskop

14. Milena Dragićević Šešić - Statement regarding Sezgin Boynik thesis

15. Rajko Grlić - OLD DIRECTOR'S FILM DICTIONARY (V)

16. Aleksandar Rafajlović - Putovanje Neba i Zemlje

17. Miroslav Karić - Sensing Realities

18. Ivanka Apostolova - Energy Plan for the Balkan Man

19. Драган Јовићевић - Култура / Продати се или не

20. Ana Kotevska - Komponovanje zvučnih otisaka grada

21. Zorica Kojić - Dva koncerta

22. Dubravka Stojanović - Beograd kao paradigma. Nedovršena prestonica nedovršene države (1890-1914)

23. Olga Zirojević - ANTROPOLOŠKI POJMOVNIK (VI), Čerga

24. Radivoj Cvetićanin - Beogradska adresa za tvorca Godoa

25. Varja Đukić - Od slobode kretanja do teatra bez granica

26. Ana Isaković - Predstava: Ibzenov Neprijatelj naroda kao Brehtov poučni komad 

27. Aleksandar Milosavljević - Čemu danas (služe) nacionalni teatri?

28. Svetislav Basara - Povodi

29. Boris Dežulović - Jedan od tisuću

30. Jasmina Gavrankapetanović-Redžić - 20. godišnjica opsade Sarajeva i upis komemorativnih rituala u prostor grada

31. Sinan Gudžević - Tri teksta

32. THE HUMAN CONDITION - Nikola Strašek, Zašto čitam, zašto pišem