Mediantrop

object349757056

Mediantrop broj 13

Milena Dragićević Šešić

Dr Milena Dragičević ŠešićDr Milena Dragičević ŠešićDr Milena Dragićević Šešić, profesor Menadžmenta u kulturi, Kulturne politike, Studija kulture i medija na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Diplomirala i magistrirala na Fakultetu dramskih umetnosti, specijalističke studije u Francuskoj (Univerzitet Pariz VIII), doktorirala na Filološkom fakultetu.

Rektor Univerziteta umetnosti (2001 – 2004). Profesor na Evropskoj diplomi kulturnog menadžmenta (Brisel), gost predavač na univerzitetima širom sveta. Ekspert Saveta Evrope, UNESCO-a, Evropske komisije u Briselu, Evropske kulturne fondacije (Amsterdam), predsednik žirija Evropske nagrade za kulturnu politiku. Objavila 15 knjiga (Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima, Kultura: menadžment, animacija, marketing; Umetnost i alternativa, itd.). Prevođena na 16 jezika. Dobitnik Francuskog Ordena Akademske Palme i Velike zlatne plakete Univerziteta umetnosti.

* * * *

Dr Milena Dragićević Šešić, former President of University of Arts, Belgrade, now Head of UNESCO Chair in Interculturalism, Art Management and Mediation, professor of Cultural Policy & Cultural Management. Member of the Boards: European Diploma in Cultural Project Management (Foundation Marcel Hicter, Bruxelles); Art & Culture Subboard of OSI (Soros network), Cultural Policy Research Award (ECF, Amsterdam). Guest lecturer at numerous universities.

Commandeur dans l'Ordre des Palmes Academiques, 2002 (French Government). Member of National Council for Science and Technology (2006-2010). Research interests comprise cultural policy, cultural management (strategic management, cultural tourism); art activism, alternative art and public space; intercultural dialogue projects; media theory and activism.

Published 15 books and more then 100 essays (Art management in turbulent times: adaptable quality management; Culture: management, animation, marketing; Intercultural mediation in the Balkans; Neofolk culture; Art and alternative; Urban spectacle; Horizons of reading, Public cultural policies, Tourism and culture, Media ethics...) Translated in 16 languages.

Ileana Ursu

Date biobiliografice

Ileana Ursu, născută la 9 iunie 1954, la Zrenianin, şcoala elementară a făcut-o la Iancov Most şi Torac, liceul clasic la Zrenianin, iar studiile la Facultatea de drept din Novi Sad. Este căsătorită cu poetul Milan Nenadici, are doi copii şi trăieşte la Novi Sad, unde lucrează la Guvernul P.A. Vovodinei în Secretariatul provincial pentru cultură.

Debutul literar l-a avut la începutul anilor 70 la „Libertatea”. A publicat versuri în periodicile: „Libertatea”, „Tribuna tineretului”, „Lumina”, „Polja”, „Mladost”, „Knjizevne novine”, „Knjizevna rec”, „Index”, „Politika”, „Romania literară”, „Convorbiri literare”, „Coriere de la sera”... Scrie în limbile română şi sîrbă. Poezia ei este tradusă în maghiară, slovacă, ruteană, engleză, franceză, italiană, suedeză...

A publicat cărţile: Pansion u biblioteci (în limba sîrbă), 1979, Grădina de cuvinte, Abilitatea vrăjitoarei, Vreme za bašte (în limba sîrbă), Pesme (cu Milan Nenadici, în limba sîrbă), Omul pasăre neagră, Jelabuga (în limba sîrbă), Semne pe nisip, Candelabru candid, Nu mă numesc Noel, Pe limba peştilor...

Se ocupă cu traducerea literară din limba română în limba sîrbă şi invers. A tradus din Eminescu, Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Liliana Ursu, Ileana Mălăncioiu, Radu Gyr, Carolina Ilica, Gheorghe Schwartz... Antologia poezie româneşti a secolului XX, Antologia poeziei contemporane a românilor din Voivodina, Antologia literaturii pentru copii scrisă în limbile minorităţilor naţionale din Voivodina...

Premiată cu: „Pecat varosi sremskokarlovaşke”, Premiul „Valahia”, Insigna de aur, Premiul „Strazilovo”, Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Premiul Fundaţiei europene „Mihai Eminescu” pentru poezie, Premiul „Credinţă, pace, progres” Italia, Premiul Asociaţiei scriitorilor din Voivodina pentru traducere... Medaliată de Guvernul României cu Medalia „Mihai Eminescu”.


 

Биобиблиографски подаци

Илеана Урсу, рођена 9. јуна 1954. године у Зрењанину, основну школу похађала у Јанков Мосту и Торку а Другу експерименталну гимназију у Зрењанину. Студирала је на Правном факултету универзитета у Новом Саду. Удата је за песника Милана Ненадића, има двоје деце и живи у Новом Саду. Запослена је у Влади Војводине у Покрајинском секретаријату за културу и јавно информисање.

Објављује од 1970 године у више часописа и књижевних публикација у земљи и иностранству. Набрајамо селективно: „Либертатеа“, „Лумина“, „Поља“, „Младост“, „Књижевне новине“, „Књижевна реч“, „Летопис Матице српске“, „Романиа литерара“, „Конворбири литераре“, „Кориере де ла сера“...Пише на румунском и српском језику. Песме су јој превођене на мађарском, словачком, русинском, енглеском, француском, инталијанском шведском... Објавила је: Пансион у библитеци (на српском језику), 1979 године, затим на румунском Grădina de cuvinte (Башта речи), Abilitatea vrăjitoarei (Вештина вештице), Време за баште (на српском језику) Песме (са Миланом Ненадићем на српском језику), Omul pasăre neagră Човек црна птица), (на румунском језику) Јелабуга (на српском језику), Semne pe nisip (Знаци на песку), Candelabru candid (Тужна светиљка), Nu mă numesc Noel (Не зовем се Ноел), Pe limba peştilor (Језиком риба) (на румнском језику)...

Преводи са румунског на српски језику и са српског на румунски језик. Превела је (у књигама) Мирча Динескуа, Ану Бландиану, Лилиану Урсу, Каролину Илика, Илеану Маланћоју, Георге Шварца...Са Миланом Ненадићем превела је дело Михаи Еминескуа (први пут на српски језик), Раду Ђира...Превела је Антологију румунске поезије двадесетог века (објављена у Атини), аутор Антологије савремене поезије Румуна из Војводине, Антологије књижевности за децу писана на језицима националних заједница из Војводине (на румунском језику)... Антологију прозе Румуна из Војводине и у раду је Антологија савремене српске прозе (на румунском језику)...

За књижевни и преводилачки рад награђена је: „Печатом вароши сремскокарловачке“, „Наградом Валахија“ (Румунија), „Златном значком КПЗ Србије, „Искром културе“; награда „Стражилово“, награда Савеза књижевника Румуније за превод, награда европске Фондације „Михаи Еминеску“ за поезију, награда „Вера, мир напредак“ за допринос упознавању европских култура, Италија, награда „Превод године“ Друштва књижевника Војводине...Медаља Еминеску која јој је додељена од Владе Румуније.

Maja Bogojević

Maja BogojevićMaja BogojevićDr Maja Bogojević je profesorica, teoretičarka filma i filmska kritičarka. Dekanka je Fakulteta umjetnosti Univerziteta Donja Gorica u Podgorici, osnivačica i urednica prvog crnogorskog filmskog časopisa Camera Lucida (www.cameralucida.eu), predsjednica crnogorskog ogranka internacionalnog Udruženja filmskih kritičara FIPRESCI, članica Medjunarodne asocijacije filmskih kritičara Evrope i Mediterana FEDEORA; direktorica i osnivačica međunarodnog Montenegro Filmskog Festivala Mediterana – MOFFEM (www.moffem.org) u Kotoru.

Diplomirala je engleski i španski jezik na Univerzitetu Université Libre de Bruxelles u Briselu, magistrirala teoriju filma i medija na londonskom Vestminster Univerzitetu, doktorirala na Institutum Studiorum Humanitatisu u Ljubljani, gdje je bila stipendista akademskog programa Evropske Unije – "Marija Kiri". Radila je kao predavačica na Institutu za strane jezike u Podgorici, na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju i Fakultetu vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran; kao prevoditeljka za mnoge medjunarodne organizacije; kao asistentkinja produkcije za dokumentarni program BBC i nezavisne filmske produkcije. Učestvovala je na brojnim internacionalnim akademskim konferencijama i filmskim festivalima, gdje je bila predsjednica i članica žirija. Dobitnica je nagrade "Corsellis Cup", britanskog Instituta Lingvistike, za najboljeg prevodioca 2000. godine u Londonu.

Njena prva knjiga Cinematic Gaze, Gender and Nation in Yugoslav Film: 1945-1991 (Filmski pogled, rod i nacija u jugoslovenskom filmu: 1945-1991) rezultat je doktorske teze (na engleskom jeziku), Cinematic Gaze and the Construction of Gender in Yugoslav Film: 1945-1991.

*****

Maja Bogojević (Ph.D.) is a film theorist and film critic, dean of the Faculty of Arts, University of Donja Gorica, where she teaches Film Theory, Media and Communications Theory, Film and TV criticism and Gender in Art. She is founder and editor-in-chief of the first Montenegrin film magazine, Camera Lucida (www.cameralucida.eu) founder and director of Montenegro Film Festival of the Mediterranean - MOFFEM (www.moffem.org) in Kotor, founder and president of Federation of Film Critics - FIPRESCI national section of Montenegro, member of Federation of Film Critics of Europe and the Mediterranean – FEDEORA, and many other professional international press associations.

She has worked as a lecturer at the Institute of Foreign Languages, Podgorica, Faculty of Dramatic Arts, Cetinje, and Faculty of Visual Arts, Mediteran University, Podgorica, as a translator for many international organisations, and as assistent producer and researcher for BBC TV programmes and independent TV productions companies in London. She has participated as a jury member at many international film festivals and has chaired many international academic conferences on cinema. She received the London Institute of Linguist's Corsellis Cup award for best translator of the year 2000.

Her first book Cinematic Gaze, Gender and Nation in Yugoslav Film: 1945-1991 is based on her Ph.D. thesis Cinematic Gaze and the Construction of Gender in Yugoslav Film: 1945-1991.

Jasmina Gavrankapetanović Ređžić

Jasmina Gavrankapetanović ReđžićJasmina Gavrankapetanović ReđžićRođena u Sarajevu 1980. Osnovno i srednje obrazovanje stekla u Belgiji. Diplomirala na Odsjeku slikarstvo ALU Sarajevo 2002. Magistrirala na Odsjeku slikarstvo Okinawa Prefectural University of Arts, Japan 2006. Diplomu Prvostepenog Mastera 'Cultural Projects for Development', Università degli Studi di Torino/ILO stekla 2008. godine. Trenutno je doktorant na studiju Teorije umetnosti i medija, Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta umetnosti u Beogradu. Od 2007. radi kao viši asistent na predmetu Crtanje, Nastavnički odsjek Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu. Učestvovala je na više izložbi u BiH i inostranstvu.

* * * *

Born in Sarajevo in 1980, Jasmina completed her primary and secondary education in Belgium. In 2002 graduated at the Painting Department, Academy of Fine Arts Sarajevo. In 2006 completed her MA in Fine Arts at the Prefectural University of Arts Okinawa, Japan. In 2007 completed the first-degree Master in Cultural projects for development at the University of Torino, Italy. Currently PhD candidate in Theory of Arts and Media at the University of Arts Belgrade. Since 2007 works as Senior TA at the Art Education Department-Drawing Course of the Academy of Fine Arts, University of Sarajevo.

Andrej Šprah

ANDREJ ŠPRAH

Andrej ŠprahAndrej ŠprahDr. ANDREJ ŠPRAH vođa istraživačko-izdavačkog odeljenja Slovenske kinoteke i predavač filmske teorije na Akademiji za vizualne umetnosti A.V.A. u Ljubljani u svojim istraživanjima proučava fenomene dokumentarizma, svetskog društveno-angažovanog filma i kinematografija Jugoslavije. Njegove objave uključuju knjigu Dokumentarni film i vlast (1998), studiju o propagandnom dokumentarcu; Oslobađanje pogleda (2005), zbornik eseja o savremenoj slovenskoj kinematografiji; Prizorište otpora (2010), raspravu o aktualnim zbivanjima u svetskom dokumentarnom filmu; Vraćanje realnosti (2011), analizu novog filmskog realizma i analizu političnkog dokumenarca posle drugog svetovskog rata Neuklonljivost vizije (2013). Između 1997 i 2005 godine bio je član uredništva revije Ekran, od 2007 sarađuje u redakciji revije KINO!. Redovito sarađuje sa revijama KINO!, Ekran, Apokalipsa i Časopis za kritiko znanosti a povremeno i internacionalnim projektima kao što su MoveEast, Carte di Cinema, Romboid ili European Summer School in Cultural Studies.

* * *

Dr. ANDREJ ŠPRAH, vodja raziskovalno-založniškega oddelka Slovenske kinoteke in predavatelj filmske teorije na Akademiji za vizualne umetnosti A.V.A. v Ljubljani v svojem raziskovanju preučuje fenomene filmskega dokumentarizma, svetovnega družbeno-angažiranega filma, slovenskega filma in kinematografij Jugoslavije. Njegove pomembnejše objave obsegajo referenčno monografijo Dokumentarni film in oblast (1998); zbirko esejev o poosamosvojitvenem slovenskem filmu Osvobajanje pogleda (2004); knjigo o sodobnem dokumentarnem filmu Prizorišče odpora (2010), znanstveno razpravo Vračanje realnosti (2011), ki raziskuje vprašanja novega realizma v svetovnem filmu, in analizo političnega dokumenarca po drugi svetovni vojni Neuklonljivost vizije (2013). Med leti 1997 in 2005 je bil član uredništva revije Ekran, od leta 2008 pa je član uredništva revije KINO!. Svoje prispevke objavlja predvsem v revijah KINO!, Ekran in Časopis za kritiko znanosti; sodeloval pa je tudi v mednarodnih projektih kot MoveEast, Carte di Cinema, Romboid in European Summer School of Cultural Studies.

Docent Dr Ivanka Apostolova

Ivanka ApostolovaIvanka ApostolovaDocent Dr. Ivanka Apostolova (1973, Skoplje, Makedonija) je antropolog i umetnica (strip, pozoriste). Radi kao rukovodilac Katedre za Kulturne studije na Univerzitetu Evro-Balkan, rukovodilac je Makedonskog Centra International Theatre Institute i angazovana je u medjunarodnom projektu COST/Action: In Search of Transcultural Memory of Europe.

U kontekstu izvodjackih umetnosti istrazuje savremene tokove antropologije pozorista, a u periodu od 2004 do 2009 radila je kao scenografinja i kostimografinja u Ljubljanskim pozoristima: Mladinsko gledalisce, MGL, LGL, Skuc, SNG Drama ... Samostojno i grupno je izlagala u Skoplju, Ljubljana, Zagreb, Vasto, Dunauvaros, Ravenna, Berlin, Poznan i dr. (Znacajniji autorski projekti: Fiktivni gledaliski repertoar, Kdo se boji religioznega Plecnika, In Search of Lost Director, Risana Makedonka / Crtana Slovenka, Parlami d'illustrazione Mariu i dr. / Znacajniji istrazivacki projekti: Indeksi kulture (2011), Strategija za kulturu Grada Skoplja '12-'15 (2012) . Objavila je svoje tekstovne radove u nekoliko autorskih strucnih i naucnih magazina: Monitor, ISH; Identities; Mediantrop, Stripburger/Stripburek, Antologija zenskog stripa na Balkanu, Margina, ARC, Platforma SCCA-LJ, Kinopis, Teatarski glasnik, Grad, World of Theatre i dr.

 * * * *

Ass. Prof. Dr. Ivanka Apostolova is born 1973 in Skopje, Macedonia. She is active as anthropologist and artist (comics, theatre). Employed as Head of Department of Cultural Studies at the University Euro-Balkan, Skopje, she is also head of Macedonian Centre of International Theatre Institute and MC at international COST/Action: In Search of Transcultural Memory of Europe (2012-2016). From 2004-2019 she was engaged as theatre set/costum inside Ljubljana's theatres: Puppetry Theatre, City Theatre, SNG Drama Theatre, Mladinsko Theatre and independent Skuc Theatre, lately her research focus are contemporary dynamics in the frames of anthropology of theatre. Her solo and group exhibitions were exhibited in Skopje, Ljubljana, Zagreb, Vasto, Dunauvaros, Ravenna, Berlin, Poznan ... (Selection of more significant artistic project: Fictive Theatre Repertoire, Who's Afraid of Religious Plechnik, In Search of Lost Director, Macedonian in Drawings / Slovenian in Drawings, Parlami d'illustrazione Mariu ... / Selection of more significant research projects: Cultural Indexes (2011), Strategy of Culture for City of Skopje 2012-2015). Her scientific and professional papers were published in Monitor ISH, Ljubljana; Identities; Mediantrop, Stripburger/Stripburek, Anthology of Female Comic Artists on the Balkan, Margina, ARC, Platforma SCCA-LJ, Kinopis, Teatarski glasnik, Grad, World of Theatre etc.

PRETHODNI BROJ: MEDIANTROP BROJ 12