Mediantrop

object349757056

Mediantrop broj 13

Mediantrop dvobroj 10/11 - “Sna deveru”

Zorica Jevremović MunitićZorica Jevremović Munitić        Sna Deveru

            Lordanu

Već si bio u egzilu
Tišina
I čekanje na rez
Kako vi zovete brata od muža
Ti nemaš brata
Kako vi zovete muževljevog brata
Pita nestrpljiv
Nerodnog soja
...
Dever
E, onda ti je Lordan dever
Ko izabrani rodjak po zavičaju
A ja
Ti si dalmoška sna
...
Šutnja potom
Sećanja
Prvi susret u Rogoznici za vreme filmskog snimanja
Lepooki Ranko
Lepokosi Lordan
Najlepši Dalmoši u svetu jugoslovenske kinematografije
Bila je hiljadudevetstošezdesetčetvrta
Po dvadesetak godina tek
Znali su sve o onom ispred kamere
Zamamno meso filma
Pučina bez obala
Šolta i Trogir
Čuva zagrljaj
More do neslućenih visina
I ne ode strast do kraja
Pedesetak leta izgorilo
Pedeset godina
Koliko zamamnih Pula
Filmova, knjiga, tv emisija
Amaterskih, kratkometražnih, dugovečnih
Ostvarenja po meri filmofila prvog reda
Neosetljivi na ubode naciona i sveta bez ukusa
Teoretičari bajki
Filozofi tadašnjosti ko i vankosmičkih kota
Zabrinuti za budućnost ovoga sveta
Svih oko njih stojećih i neporecivih
Verujući u pravo na sopstveni izbor
I u život do smrti
Sudbinski vezani
Tiho se smeju
Ljubavnici najlepših žena
O kojima nikom nisu pričali o zgodnoći
Ni o umeću
Samosvojni
A nagrade tek toliko za ono što čine
Neka
Hvala im svetu hvala neka je
Biju svoju bitku bez ostatka
Vremena koja postaju jedini prostor u kom deluju
Istorija tla koju svojim delom proslavljaju
I po kojima su pamtljivi
Više od svake krvne bliskosti
Jedinstveni
Neponovljivi
Blagodatni
Na sreću i radost blizanaca

 

25. April 2015.

Zorica Jevremović Munitić

 

"Sna to dever"

 

To Lordan

You've already been in exile
Silence
And waiting for the cut
What do you call a husband's brother
You have no brother
What do you call a brother of a husband
The impatient one asks
One that is no kin
...
Dever
Well, then, Lordan is your dever
Like a relative by way of homeland
And me
You're a Dalmatian sna
...
Silence follows
Memories
The first encounter at Rogoznica when a movie was being shot
Beautiful-eyed Ranko
Beautiful-haired Lordan
The handsomest Dalmatians in Yugoslav cinematography
It was nineteen sixty-four
Each just around twenty years of age
But already knew all that goes on before the camera
The alluring flesh of film
Open seas with no coast in sight
Šolta and Trogir
Preserving the embrace
The sea rising to unseen heights
But passion unconsummated
Fifty-odd years burned out
Fifty years
The many enthralling Pula festivals
Movies, books, TV shows
Amateur, short-meter, long-lasting
Creations fit for first-rate film lovers
Insensitive to the stings of nationalism and a world without taste
Theoreticians of fairy-tales
Philosophers of their times and points beyond the cosmos
Concerned for the future of this world
Of all of those standing around them and undeniable
Believing in the right to their own choice
And in life until death
Tied together by fate
They laugh quietly
Lovers of most beautiful women
Never telling anyone about their beauty
Or skill
Unique
And rewards only just enough for what they do
May it be so
Our gratitude to them our gratitude to the world
They wage their war to the end
Times that become the only space in which they act
The history of the soil to which they bring glory through their works
And by which they are remembered
More than any kinship in blood
Unique
Inimitable
Benevolent
To the bliss and joy of the twins

 

April 25, 2015. 

Zorica Jevremović Munitić

 

Sadržaj:

 

1. RANKOVE ZAGREBAČKE ŠEZDESETE  Ranko Munitić, Predgovor knjige 'Moj život' Čarli Čaplina

2. Dodeljena je nagrada LORDANU ZAFRANOVIĆU

3. Ranko Munitić  Sunčani inferno Lordana Zafranovića

4. Marija Krtinić  Lordan Zafranović: 'Shvatio sam da su svi naši filmovi bili uzalud'

5. Ivana Мatijević  Ranko je bio neobičan anđeo u surovom zmijskom svet

6. Marina Vulićević  Lordanu Zafranoviću nagrada 'Trepetalo iz Trogira'

7. Zorica Jevremović O uzvišenom, o krvi

8. Ranko Munitić  Filmski neprijatelji, opet

9. Dragomir Zupanc  ONO ŠTO NISMO ZABORAVILI IZ SLOVENAČKE KINEMATOGRAFIJE (II), Ples na kiši

10. Hrvoje Turković  Populistička i elitistička usmjerenja u razvoju jugoslavenskog igranog filma

11. Софија Тренчовски  Фокализацијата во 'Табакерата'

12. Milomir Mikan Marinović  Recenzija knjige 'Kao na filmu' Dušice Žegarac

13. Emir Hadžihafizbegović  Intervjui

14. Nenad Jelesijević  Upor v spektaklu, spektakel v uporu: primer 'Boj za'

15. Rajko Grlić  OLD DIRECTOR'S FILM DICTIONARY (VI)

16. Snježana Banović - Branko Gavella i oblikovanje naših kazališnih politika u XX stoljeću. Između politike i ideje Novog Teatra.

17.  Ivica Šimić  Petar Pan kao predložak za suvremena scenska uprizorenja  predrasude, zamke i moguća rješenja

18. Milena Dragićeveć Šešić Diary from India: Meeting with Remarkable Women

19. Vitomira Lončar Multikulturalizam u kazalištu. Studija slučaja Borges projekt, primjena Human inviroment modela

20. Miroslav Karić Umetnički prostor U10

21. Nikola Šindik RAZGLEDNICE IZ NIGDINE

22. Enes Halilović Kralj Rampsinit i neuhvatljivi kradljivci ili faraon Ramzes IV i potomci mitskog Autolika

23.  Zoran Stefanović Udeo Zdravka Zupana u francuskoj popularnoj kulturi

24. Olga Manojlović Pintar Hramovi i svetilišta patriotizma

25. Olga Zirojević ANTROPOLOŠKI POJMOVNIK (VII), Košava 

26. Svetislav Basara Dvestagodišnjica kisele vode

27. Miljenko Jergović Imam kojeg bodu noževima dok on vjerom brani Evropu

28. Ivanka Apostolova Balkanski esej: Žena na Balkanu

29. Nikola Vukolić – Boris Dežulović: Diego Armando i sedam patuljaka

30. Sinan Gudžević Dva teksta

31. THE HUMAN CONDITION  Zorica Jevremović, Prljavo Kazalište