Mediantrop

object349757056

Bojana Andrić - 'Trezor' na izložbi 'Dvanaesti' ...

Odlomak neemitovanog materijala snimljenog za 'Trezor' 29. maja 2015. na izložbi 'Dvanaesti' Aleksandra Rafajlovića. Snimak razgovora o izložbi sa ...

Opširnije...

Danijela Purešević - Artzone

Art Zone: The Twelfth - Aleksandar Rafajlović Fresco and icon painters family tree Dimitrijević and Rafailović, eleven artists from five ...

Opširnije...

Opening of the Exhibition

{gallery}mediantrop12/otvaranje{/gallery}    

Opširnije...

Exhibition in the ULUS gallery

{gallery}mediantrop12/ulus{/gallery}

Opširnije...

Stories

Olivera Đurđević: ON GENEALOGYBranislav Mihajlović: A GOOD JOBZoran Ćirjaković: THE BEDROOMZorica Čubrinović: PICTURE OF A LOST WORLDSavo Popović: ...

Opširnije...

The Bathroom / Window

THE BATHROOM sink, mirror, mat, soap2015   WINDOW - YOU KNOW, YOU CAN, YOU ARE CAPABLE, YOU WANT digital print on canvas, plexiglas, ...

Opširnije...

The Hands of the Sinful

THE HANDS OF THE SINFUL Egg tempera on board33,2 x 187 cm2014   LUFNIS EHT FO SDNAH EHT Egg tempera on board33,2 x 187 cm2014 ...

Opširnije...

Biography Details

                                BIOGRAPHY DETAILS ...

Opširnije...

Icons of the painting school of Boka Kotorska

PRESENTATION about 600 icons were filmed on 80 locations in Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, and Croatia. In the autumn of 2004, ...

Opširnije...

Aleksandar Rafajlović – The Twelfth

This exhibition is a materialized self-preservation instinct. Each story has its own beginning. My search for the icons of my predecessors, ...

Opširnije...

THE HUMAN CONDITION - Zorica Jevremović, Zoltan ...

Zoltan Apro ne podleže stereotipu po kome je kamera „tu" da bi „razotkrila čoveka", „svukla ga". Naprotiv, „u dodiru" sa njegovom kamerom glumci ...

Opširnije...

Danijela Purešević - Artzona

Арт зона: Дванаести - Александар РафајловићФрескописци и иконописци породичног стабла Димитријевић-Рафајловић, једанаесторица сликара из пет ...

Opširnije...

Intervjui i kritike

Raskoš jednostavnih slika ALEKSANDAR RAFAJLOVIĆ, AUTOR IZLOŽBE ''DVANAESTI'', O NEPREKINUTOM SLIKARSKOM RAZGOVORU SA PRECIMA IKONOPISCIMA ...

Opširnije...

Otvaranje izložbe 'Dvanaesti'

{gallery}mediantrop12/otvaranje{/gallery}

Opširnije...

Izložba u galeriji ULUS

 {gallery}mediantrop12/ulus{/gallery}  

Opširnije...

Priče

Olivera Đurđević: O RODOSLOVU Branislav Mihajlović: DOBAR POSAO Zoran Ćirjaković: SPAVAĆA SOBA Zorica Čubrinović: SLIKA NESTALOG SVIJETA Savo ...

Opširnije...

Kupatilo / Prozor

KUPATILO Česma, ogledalo, prostirka, sapun2015.   PROZOR - ZNAŠ, UMEŠ, MOŽEŠ, HOĆEŠ digitalna štampa na platnu, klirit, drvo, ...

Opširnije...

Ruke grešnih

RUKE GREŠNIH Jajčana tempera na dasci33,2 x 187 cm2014.   HINŠERG EKUR Jajčana tempera na dasci33,2 x 187 cm2014. ...

Opširnije...

RANKOVE ZAGREBAČKE ŠEZDESETE - Ranko Munitić, ...

Antonionijevoj trilogiji nema pandana u suvremenoj kinematografiji, nema ga ni u onom što je snimljeno u prošlosti: po prvi put jedan umjetnik snima ...

Opširnije...

Podaci za biografiju

PODATAK ZA BIOGRAFIJU PRSLUK jednogodišnjeg umetnika i fotografija porodice: majka Draga, otac Ljubiša i sestra Kosa. Berane 1958.godine. ...

Opširnije...

Ikone Bokokotorske slikarske škole

PREZENTACIJA oko 600 ikona snimljenih od na 80. lokacija u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.U jesen 2004. godine autor ...

Opširnije...

Aleksandar Rafajlović - 'Dvanaesti'

  Ova izložba je materijalizovani instinkt za samoodržanjem. Sve priče imaju neki svoj početak i do moje potrage za ikonama predaka i rada ...

Opširnije...

Mediantrop br. 12 – Posvećeno izložbi Aleksandra ...

      Neraskidiva celina ...

Opširnije...

O "Mediantropu"

Prvi regionalni elektronski časopis za medije i kulturu, "Mediantrop", negovaće sve medije kojima se Ranko Munitić bavio – film, strip, animacija, karikatura, televizija. Ali i oblasti koje je istraživao – fantastika, gluma, jugoslovenska i srpska kinematografija. "Mediantrop" je namenjen studentima fakulteta umetnosti, estetičarima, kulturolozima, etnolozima, antropolozima, teatrolozima, komunikolozima, filozofima umetnosti.

Kako je regionalan u pristupu, svoju internacionalističku strategiju "Mediantrop" će potvrditi i u objavljivanju tekstova na južnoslovenskim jezicima (makedonski i slovenački), bez lektorisanja tekstova iz srodnih jezika (hrvatski, bosanki, crnogorski). Redakcija je regionalna, kao što je i žiri Rankove nagrade "Trepetalo iz Trogira – regionalna nagrada za medije Ranko Munitić" regionalan. Objavljivaćemo i kulturološke tekstove nacionalnih zajednica (romski,rumunski, albanski, rusinski, mađarski, slovački) uz prevod na srodne jezike (srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski).

Od "Mediantropa" br. 9 objavljujemo i tekstove saradnika iz Jugoistočne Evrope kao i ovdašnjih kulturologa koji pišu o kulturi susednih zemalja. Pisani na maternjem jeziku (mađarski, rumunski, bugarski, grčki, albanski) i u prevodu na srpski, odnosno, engleski jezik.

"Mediantrop" izlazi četiri puta godišnje, broj tekstova u broju je neograničen. Tekstovi su do deset kompjuterskih stranica sa obaveznim fotografijama kao ilustracijama.

Zorica Jevremović Munitić

About "Mediantrop"

The first electronic magazine for the media and culture in the region, Mediantrop, will be promoting all of the media Ranko Munitić was involved in, such as film, strip, animation, caricature, and television, as well as the other fields that he explored, such as fantasy, acting, Yugoslav and Serbian cinematography. Mediantrop is intended for students of universities of art, aestheticians, culturologists, ethnologists, anthropologists, theatrologists, communicologists, and philosophers of art.

Since it has a regional bearing, Mediantrop will be asserting its internationalist strategy by publishing texts in South Slavic languages (Macedonian and Slovenian), without translating texts written in the languages that are closely related to Serbian (Croatian, Bosniak, Montenegrin). The magazine's board of editors is regional, as is the jury for Ranko's award, Trepetalo of Trogir – regional award for the media "Ranko Munitić". We will also be publishing culturological texts by members of ethnic communities (Roma, Romanian, Albanian, Ruthenian, Hungarian, Slovak) translated into Slavic languages (Serbian, Croatian, Bosniak, Montenegrin).

Since "Mediantrop" no. 9 we will publish texts of associates from Southeast Europe, as well of the local culturologists who write about the culture of the neighboring countries. Articles will be written in their native language (Hungarian, Romanian, Bulgarian, Greek, Albanian etc.) and translated into Serbian or English language.

Mediantrop comes out four times a year, with an unlimited number of texts per issue. Texts are up to ten pages long and must be illustrated with photographs.

Zorica Jevremović Munitić

danas legend-baner Res Publica logo

PRETHODNI BROJ: MEDIANTROP BROJ 10/11